Skip to content

Confensiwn Cymru Gyfan

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Confensiwn Cymru Gyfan

Mae gwaith Confensiwn Cymru Gyfan bellach wedi'i gwblhau, ond bydd y wefan hon yn parhau fel cofnod o'n gwaith.

Ar 18fed Tachwedd 2009, cyflwynwyd adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan i'r Prif Weinidog Rhodri Morgan, a'r Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones. Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at y drafodaeth ar bwerau deddfu'r Cynulliad, a'r rhai a roddodd dystiolaeth i lywio ein hadroddiad. Credwn fod argymhellion yr adroddiad yn haeddu cael eu hystyried o ddifrif, a nawr y gwleidyddion biau'r penderfyniadau ynglyn â sut i weithredu.

A ddylai’r Cynulliad barhau i gael pwerau deddfu gam wrth gam, neu a ddylai’r pwerau i gyd ddod ar unwaith? Mwy o wybodaeth – mynnwch wybod. Sut ydych chi’n meddwl y dylai Cymru weithio yn y dyfodol. Ymunwch â’r ddadl – mynnwch gyfrannu.

Dyma beth mae pobl yn ei ddweud:

Alistair yng Ngherdydd Ellie yn Wrecsam Brian yn Nhorfaen Amanda yn Nhrefynwy
Iago yn Nhrefynwy Josephone ym Miwmares Romy yn Nhrefnant Ann yn Abergele

Yr Adroddiad - Cliciwch yma er mwyn darllen
 

Dolenni perthnasol

Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi cyhoeddi taflen hawdd i'w darllen i gyflwyno'r materion allweddol sy'n ymwneud â gwaith y Confensiwn a'i adroddiad.
Mae Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno'r ffilm fer hon lle mae'n crynhoi canfyddiadau adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan.
Comisiynodd Confensiwn Cymru Gyfan asiantaeth ymchwil annibynnol, GfK NOP, i gynnal ymchwil a helpodd i ategu ei waith.