Skip to content

Cefndir

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cefndir

Yma cewch fwy o wybodaeth am sut y sefydlwyd y Confensiwn Cymru Gyfan.

Ffeindio gwybodaeth am raglen lywodraethu Cymru'n Un sy'n cynnwys yr ymrwymiad i sefydlu Confensiwn Cymru Gyfan, a hefyd adroddiad llawn y Pwyllgor Sefydlu a ddiffiniodd nodau'r Confensiwn.

Dolenni perthnasol

Roeddwn yn falch iawn o gael fy ngwahodd i fod yn Gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan.
Yr opsiynau yw naill ai chadw’r pwerau presennol neu symud tuag at bwerau deddfu llawn, ond bydd angen refferendwm ar gyfer hynny.
Swydd y Pwyllgor Gweithredol yw llywio gwaith y Confensiwn gyda'r nod o ysgogi dadl eang a hyddysg ar ddatganoli a phwerau'r Cynulliad.