Skip to content

Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan

Syr Emyr Jones ParryPenodwyd Syr Emyr Jones Parry yn Gadeirydd ar Gonfensiwn Cymru Gyfan. Mae’n awyddus i glywed barn a safbwyntiau‘r holl bobl hynny ledled Cymru sydd â diddordeb mewn pwerau deddfu llawn ac mae am gynnwys cynifer o bobl ag sy'n bosibl yn y broses honno.

Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, cafodd Syr Emyr ei addysg yn Ysgol Gyfun y Gwendraeth, ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu’n astudio Ffiseg Ddamcaniaethol, ac yn Labordy Cavendish ym Mhrifysgol Caergrawnt lle cafodd PhD mewn Ffiseg Polymerau. Ymunodd â’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad ym 1973 ac mae wedi dal swyddi yng Nghanada, yng Nghynrychiolaeth y DU yn yr Undeb Ewropeaidd, yn Senedd Ewrop ac ym Madrid.

Yn dilyn cyfnodau'n gweithio fel Cyfarwyddwr ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd ac yna fel Cyfarwyddwyr Gwleidyddol yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, cafodd ei benodi yn 2001 yn Gynrychiolydd Parhaol y DU ar Gyngor Gogledd yr Iwerydd. Wedi hynny, treuliodd gyfnod fel Cynrychiolydd Parhaol y DU i’r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, swydd y bu’n ei gwneud rhwng 2003 a mis Gorffennaf 2007. Mae Syr Emyr hefyd yn Llywydd Prifysgol Aberystwyth.

Dolenni perthnasol

Yma gallwch darllen areithiau a wnaed ar ran Confensiwn Cymru Gyfan.