Skip to content

Podcast ar dyfodol datganoli gan Syr Emyr Jones Parry

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Podcast ar dyfodol datganoli gan Syr Emyr Jones Parry

Syr Emyr yw Gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan

Dolenni perthnasol

Mae Rhodri Owen yn cyflwyno’r ffilm byr yma am Confensiwn Cymru Gyfan.