Skip to content

Aelodau'r Pwyllgor Gweithredol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Aelodau'r Pwyllgor Gweithredol
Bydd y Pwyllgor Gweithredol yn gyfrifol am lywio gwaith y Confensiwn ac ysgrifennu'r adroddiad terfynol, ond bydd y Confensiwn ei hun yn cynnwys pawb sydd wedi cymryd rhan yn y drafodaeth.

Mae'r pwyllgor yn cynnwys 16 unigolyn a'r Cadeirydd. Enwebwyd wyth o'r rhain gan randdeiliaid, pedwar gan bleidiau gwleidyddol, a chafwyd pedwar drwy gystadleuaeth agored.

 

Efa Gruffudd Jones

Efa Gruffudd Jones

30/05/09
Enwebwyd Efa gan Urdd Gobaith Cymru
 
Aled Edwards

Aled Edwards

13/10/08
Enwebwyd Aled gan y Fforwm Ffydd.
 
Alex Aldridge

Alex Aldridge

13/10/08
Enwebwyd Alex o Dref y Fflint gan Blaid Lafur Cymru
 
Harry Ludgate

Harry Ludgate

13/10/08
Penodwyd Harry gan CBI Cymru (Cydffederasiwn Diwydiant Prydain).
 
Joan Asby

Joan Asby

13/10/08
Cafodd Joan ei dewis drwy gystadleuaeth agored.
 
John Jones

John Jones

13/10/08
Penodwyd John o Ynys Môn gan CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
 
Marc Phillips

Marc Phillips

13/10/08
Penodwyd Marc gan Blaid Cymru
 
Meryl Gravell

Meryl Gravell

13/10/08
Penodwyd Meryl gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 
Nick Bennett

Nick Bennett

13/10/08
Cafodd Nick ei ddewis drwy gystadleuaeth agored.
 
Paul O'Shea

Paul O’Shea

13/10/08
Penodwyd Paul gan TUC Cymru .
 
Paul Valerio

Paul Valerio

13/10/08
Penodwyd Paul gan Geidwadwyr Cymru.
 
Rhodri Evans

Rhodri Evans

13/10/08
Enwebwyd Rhodri gan Glybiau Ffermwyr Ifanc.
 
Rob Humphreys

Rob Humphreys

13/10/08
Enwebwyd Rob gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.
 
Sally Hyman

Sally Hyman

13/10/08
Cafodd Sally ei dewis drwy gystadleuaeth agored.
 
Shan Ashton

Shân Ashton

13/10/08
Enwebwyd Shân gan Gynghrair Genedlaethol Menywod Cymru.
 
Shereen Williams

Shereen Williams

13/10/08
Cafodd Shereen ei dewis drwy gystadleuaeth agored.
 

Dolenni perthnasol

Roeddwn yn falch iawn o gael fy ngwahodd i fod yn Gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan.
Bu'r Pwyllgor yn cyfarfod rhwng mis Rhagfyr 2007 a mis Mawrth 2008 a chytunwyd ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer Confensiwn Cymru Gyfan.