Skip to content

Efa Gruffudd Jones

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Efa Gruffudd Jones

Enwebwyd Efa gan Urdd Gobaith Cymru

Efa Gruffudd JonesBle cawsoch eich geni a'ch magu?

Yn "Ochr Treforus o'r Dre", chwedl Neil Rosser, a chefais fy addysg uwchradd y tu allan i fy nghymuned, yn Ysgol Gyfun Ystalyfera am mai dyna oedd yr unig Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg yn y Sir ar y pryd.

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Yng Nghaerdydd, ond rwy'n teithio Cymru yn gyson gyda fy swydd!

Teulu:

Rwy'n briod a Huw, ac mae gennyf fab o'r enw Dafydd Sion, sydd bron yn bum mlwydd oed ac sydd yn fy nghadw i'n brysur iawn.  Mae e'n mynd i Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth ac wrth ei fodd yno.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

Rwyf wedi gweithio mewn sawl sefydliad.   Cychwynais fy ngyrfa gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg cyn treulio amser gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.  Rwy'n gweithio i'r Urdd ers 2000, ac ers pum mlynedd yn Brif Weithredwr i'r mudiad amrywiol, rhyfeddol yma.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Rwy'n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu estynedig ac ry'n ni'n hoffi mynd mas am fwyd Indiaidd yn aml.  Rwy'n mwynhau cerdded darnau o arfordir Sir Benfro ac yn mwynhau darllen nofelau - rhai llenyddol a rhai llai llenyddol.  Byddwn yn hoffi dweud fod gennyf amser i nofio, fynd i'r sinema, dysgu iaith newydd, cynganeddu…ond does dim llawer!

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Fy mab.

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

Ha ha. Mae hynny'n anodd.  Y ffaith na fyddai i yn rhedeg marathon na gwneud naid bunji yn ystod fy mywyd. Rwy'n bendant am hynny - er fy mod wrth fy modd yn cael profiadau anturus!

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Dwi ddim yn hoffi anifeiliaid - mae'n well gen i bobl, ond petai'n rhaid dewis byddwn yn hoffi bod yn unrhyw anifail sy'n cael llawer o fwyd a maldod mewn sw.

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

Mistar Urdd, Mickey Mouse a Ben 10.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

Er mwyn sicrhau fod llais pobl ifanc yn cael sylw gan y Confensiwn.