Skip to content

John Jones

Llywodraeth Cynulliad Cymru

John Jones

Penodwyd John o Ynys Môn gan CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

John JonesBle cawsoch eich geni a'ch magu?

Cemaes.

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Llannerchymedd

Teulu:

Falmai -fy ngwraig- a Ffreuer, Iwan ac Osian - fy mhlant.

Dwedwch wrthym am eich gyrfa:

Wedi gweithio yn y sector wirfoddol ers dros pum mlynedd ac hugain.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Fy nghymuned, cerdded, darllen, cerddoriaeth, rygbi a golff

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Fy nheulu

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

Wedi taro twll mewn un yn golff!

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Ci - labrador

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

Byron Williams, Tom Jones a Gareth Edwards

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

I gyfrannu

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Cymrwch ran da chi!