Skip to content

Nick Bennett

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Nick Bennett

Cafodd Nick ei ddewis drwy gystadleuaeth agored.

Nick BennettBle cawsoch eich geni a'ch magu?

Cefais fy ngeni yn Ysbyty HM Stanley, Llanelwy, a chefais fy magu ym Menllech a Llangefni ar Ynys Môn

Ble rydych chi'n byw yn awr?

Caerdydd 

Teulu: 

Rwy'n briod ac mae gen i dri o blant sy'n ddeg, wyth a saith oed

Dwedwch wrthym am eich gyrfa: 

Cefais fy mhenodi yn Brif Weithredwr Tai Cymunedol Cymru, y corff aelodaeth cenedlaethol i ddarparwyr tai di-elw yn ystod haf 2006. Roeddwn yn un o gyfarwyddwyr gweithredol sefydlol ymgynghoriaeth datblygu economaidd ac asiantaeth materion cyhoeddus. Rhwng 2000 a 2002 fi oedd Cynghorydd Arbennig y Cabinet i'r Dirprwy Brif Weinidog yn Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Beth yw eich diddordebau a'ch hobïau?

Cerddoriaeth roc 'indie', cadw'n heini, golff.

Beth rydych chi'n ymfalchïo fwyaf ynddo?

Fy ngwraig a'm plant.

Dwedwch rywbeth wrthym amdanoch chi eich hun na fyddai neb arall yn ei wybod?

0721 yw fy rhif pin - dw i ddim o ddifrif.

Petaech chi'n anifail, pa un fyddech chi?

Mul - rwy'n ystyfnig ond gallwch fy nefnyddio i wneud rhai tasgau

Pa dri unigolyn (marw neu fyw) fyddech chi'n eu gwahodd i ginio yn eich cartref?

JK Galbraith, Marilyn Monroe a Tiger Woods.

Pam roeddech chi am fod ar Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan?

Roeddwn yn credu ei fod yn gyfle i mi ddefnyddio fy mhrofiad i roi rhywbeth yn ôl i wlad rwy'n ei charu.

Beth hoffech ei ddweud wrth bobl Cymru am Gonfensiwn Cymru Gyfan?

Eich gwlad chi yw hi - manteisiwch ar y cyfle i leisio eich barn ynglŷn â'i dyfodol