Skip to content

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 9 Gorffennaf 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 9 Gorffennaf 2009

Cynhaliwyd nawfed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 9ed Gorffennaf.

Diolchodd y Cadeirydd i aelodau'r Pwyllgor am eu gwaith gyda'r digwyddiadau cyhoeddus a gynhaliwyd ar draws Cymru.  Daeth y rhaglen o ddigwyddiadau i ben ar y 25ain o Fehefin gyda 150 o bobl yn dod i'r digwyddiad olaf yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a dechrau ystyried sut i ddadansoddi'r dystiolaeth.

Daeth aelodau o Adran Gyfreithiol Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r cyfarfod i roi cyflwyniad ar y cyfyngiadau o fewn Deddf Llywodraeth Cymru 2006.