Skip to content

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 7 Medi 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 7 Medi 2009

Cynhaliwyd degfed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 7ed Medi.

Daeth y tim ymchwil cymdeithasol i'r cyfarfod i gyflwyno eu darganfyddiadau o ail ran yr ymchwil cymdeithasol i aelodau'r Pwyllgor.  Roedd trafodaeth fywiog o amgylch y canlyniadau a phwyntiau diddorol y bydd yn rhain i'r Pwyllgor eu hystyried tra'n drafftio'r adroddiad a'r argymhellion.

Treuliodd y Pwyllgor weddill y cyfarfod yn trafod drafft o'r adroddiad oedd yn cynnwys dadansoddiad o'r tystiolaeth sydd wedi dod i law a'r ptif themâu i ddod allan o'r dystiolaeth.