Skip to content

Cyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol
Yma, gallwch ddod o hyd i'r gwybodaeth diweddaraf am cyfarfodydd Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan.

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 17 September 2009

17/09/09
Cynhaliwyd unfed ar ddeg cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 17ed Medi.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 7 Medi 2009

07/09/09
Cynhaliwyd degfed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 7ed Medi.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 9 Gorffennaf 2009

09/07/09
Cynhaliwyd nawfed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 9ed Gorffennaf.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 18 Mehefin 2009

18/06/09
Cynhaliwyd wythfed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ddydd Iau 18fed Mehefin yn swyddfeydd y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 19 Mawrth 2009

05/01/09
Cynhaliwyd seithfed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 19eg o Fawrth ym mae Caerdydd.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 11 Rhagfyr 2008

05/01/09
Cynhaliwyd chweched cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 11eg Rhagfyr yn adeilad Unsain yng Nghaerdydd drwy garedigrwydd Paul o’Shea, Aelod o'r Pwyllgor.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 5 Tachwedd 2008

05/11/08
Cynhaliwyd pumed cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar y 5ed Tachwedd. Yn anffodus, oherwydd ymrwymiadau eraill, roedd rhai o'r aelodau'n absennol, ond roedd y sesiwn fywiog yn un diddorol i'r deg aelod a oedd yn bresennol.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 25 Medi 2008

03/10/08
Cynhaliwyd pedwerydd cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 25ain Medi. Daeth nifer da i'r cyfarfod, gyda dim ond tri ymddiheuriad.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 2 Medi 2008

02/09/08
Cynhaliwyd trydydd cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 2il Medi. Daeth llawer iawn i'r cyfarfod, gyda dim ond un aelod, Shan Ashton, yn methu bod yn bresennol yn anffodus.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 29 Gorffennaf 2008

29/07/08
Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan ei gynnal 29 Gorffennaf yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.
 

Cyfarfod Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan: 14th Gorffennaf 2008

14/07/08
Cafodd cyfarfod cyntaf Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan ei gynnal ddydd Llun 14 Gorffennaf yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.