Skip to content

Ysgrifenyddiaeth

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ysgrifenyddiaeth

Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi'i gefnogi gan ysgrifenyddiaeth o swyddogion a secondiwyd o Lywodraeth Cynulliad Cymru. Rydym yma i gynorthwyo'r Confensiwn ym mhob agwedd ar ei waith, a gweithredwn fel pwynt cyswllt cyffredinol ar gyfer pob ymholiad ac ymgysylltiad â'r cyhoedd.

  • Sarah Canning - Ysgrifennydd Confensiwn Cymru Gyfan
  • Helen Craddock - Dirprwy Ysgrifennydd Confensiwn Cymru Gyfan
  • Nia Jones - Rheolwr Cyfathrebu
  • Bernadette Warwick - Swyddog Cyfathrebu
  • Anwen Lewis - Ysgrifennydd y Dyddiadur a Chymorth i'r Rhaglen Waith
  • Katie Dooling - Rheolwr Rhaglen Waith
  • Elin Rowlands - Rheolwr Rhaglen Waith

Gallwch gysylltu â ni drwy'r adran Cysylltu â Ni ar y wefan.

Dolenni perthnasol

Cysylltwch â ni i dweud eich dweud neu i ymholi.