Skip to content

Hawlfraint

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Hawlfraint

Datganiad hawlfraint

Mae'r rhan fwyaf o'r deunydd sydd i'w gweld ar y safle hwn yn cael ei diogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall.

Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron yn ddi-dâl ar unrhyw ffurf neu gyfrwng heb ofyn am ganiatâd penodol. Gellir gwneud hyn ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac nad yw'r cyd-destun yn gamarweiniol.
Pan gaiff unrhyw un o'r eitemau ar y wefan sydd o dan hawlfraint y Goron ei hailgyhoeddi neu ei chopïo, mae'n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron ac am drefniadau trwyddedu, ewch at y canllawiau sydd i'w gweld ar wefan Gwasg Ei Mawrhydi ar http://www.hmso.gov.uk/guides.htm

© Hawlfraint y Goron 1999 – 2007