Skip to content

Mynnwch gyfrannu

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mynnwch gyfrannu

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009 a chyflwynwyd yr adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar y 18fed o Dachwedd 2009. Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i'r drafodaeth. Mae gwaith Confensiwn Cymru Gyfan nawr ar ben, ond bydd y wefan yma'n parhau fel cofnod o'n gwaith.

Er mwyn llwyddo, mae'n hollbwysig bod Confensiwn Cymru Gyfan yn cynrychioli barn unigolion a sefydliadau ledled Cymru.

Fe allwch rhannu eich barn â ni ar ein tudalen Dweud eich dweud. Fe fyddwn ni wedyn yn cyhoeddi rhai o'r sylwadau ar y wefan.

Gallwch hefyd gyfrannu drwy ddefnyddio ein fforwm rhyngweithiol, sy’n agored i bawb i ddarllen. Cofrestrwch eich cyfrif i ddweud eich dweud.

Fe allwch ysgrifennu atom ni i'r cyfeiriad sydd ar ein tudalen Cysylltu â ni.