Skip to content

Fforwm

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Fforwm

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.  Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i'r drafodaeth drwy'r fforwm arlein.  Mae'r fforwm nawr wedi cau, ond gallwch barhau i ddarllen drwy'r negeseuon bywiog.

Mae fforwm rhyngweithiol Confensiwn Cymru Gyfan ar y we'n rhoi cyfle i chi gymryd rhan, i ddweud eich dweud ac i roi gwybod i ni beth yw eich barn chi am ddyfodol Cymru.

Rydym yn annog trafodaethau agored a bywiog, ond y Gonfensiwn sydd â'r hawl i benderfynu pa sylwadau a gaiff eu cyhoeddi ar y safle hwn.  Ni chyhoeddir unrhyw sylwadau sy'n torri unrhyw un o'r rheolau a restrir yn ein Telerau ac Amodau

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein Fforymau, yna mae'n rhaid i chi gofrestru er mwyn agor cyfrif.  Os ydych chi eisoes wedi cofrestru, yna mewngofnodwch yma.


Fforymau Y cyfraniad diwethaf Llinynnau cyswllt Cyfraniadau
forum Ymchwil Cymdeithasol
Trafodwch y canfyddiadau cychwynnol
- 1 1
forum Pwerau'r cynulliad.
Trafodwch y cwestiynau allweddol
PARTHED: A oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fwy o bwerau nag y gall ymdopi â hwy?
Postiwyd y cyfraniad gan Maria Williams
20/03/2009, 07:55 PM
2 22

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r ffurflenni arlein.