Skip to content

A oes angen pwerau deddfu pellach ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn iddo fodloni dyheadau pobl Cymru?

Llywodraeth Cynulliad Cymru

A oes angen pwerau deddfu pellach ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn iddo fodloni dyheadau pobl Cymru?

Dychwelyd i dudalen hafan y fforymau
 

  • 06/02/2009, 04:25 PM : Postiwyd y cyfraniad gan Nia Jones
    A oes angen pwerau deddfu pellach ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn iddo fodloni dyheadau pobl Cymru?

    Mae'r cwestiwn yn un o'r materion allweddol sydd wrth wraidd y drafodaeth a gynhelir gan Gonfensiwn Cymru Gyfan. Beth yw eich barn chi? Cyfrannwch at y drafodaeth yn y fforwm hwn.

    Caiff yr holl negeseuon eu cymedroli gan Gonfensiwn Cymru Gyfan cyn iddynt ymddangos ar y fforwm. Gallwch anfon neges unrhyw bryd, ond dim ond rhwng 9AM a 5PM o ddydd Llun i Ddydd Gwener y caiff y negeseuon eu cymedroli.

Dolenni perthnasol

Yr opsiynau yw naill ai chadw’r pwerau presennol neu symud tuag at bwerau deddfu llawn, ond bydd angen refferendwm ar gyfer hynny.