Skip to content

A oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fwy o bwerau nag y gall ymdopi â hwy?

Llywodraeth Cynulliad Cymru

A oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fwy o bwerau nag y gall ymdopi â hwy?

Dychwelyd i dudalen hafan y fforymau

Y cyfraniad diwethaf 20/03/2009, 07:55 PM gan Maria Williams. 1 ateb.

  

 • 06/02/2009, 04:25 PM : Postiwyd y cyfraniad gan Nia Jones
  A oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fwy o bwerau nag y gall ymdopi â hwy?

  Mae'r cwestiwn yn un o'r materion allweddol sydd wrth wraidd y drafodaeth a gynhelir gan Gonfensiwn Cymru Gyfan. Beth yw eich barn chi? Cyfrannwch at y drafodaeth yn y fforwm hwn.

  Caiff yr holl negeseuon eu cymedroli gan Gonfensiwn Cymru Gyfan cyn iddynt ymddangos ar y fforwm. Gallwch anfon neges unrhyw bryd, ond dim ond rhwng 9AM a 5PM o ddydd Llun i Ddydd Gwener y caiff y negeseuon eu cymedroli.

 • 20/03/2009, 07:55 PM : Postiwyd y cyfraniad gan Maria Williams
  PARTHED: A oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fwy o bwerau nag y gall ymdopi â hwy?

  Na, dydw i ddim yn gredu, dim ond weithio allan beth fydden nhw'n sortio mas yn gyntaf dwi'n credu yw'r broblem ac rwy'n credu mae'n rhaid i fwy o ni (y bobl) ei helpu oherwydd mae'nt nawr yn ein ofyn ac dwi ddim yn credu fod llawer yn ddod yn ol ati felly wrth gwrs nad ydynt yn wneud llawer ar hyn o bryd oherwydd hefyd os mae nhw'n mynd ymlaen i wneud y penderfyniadau sy angen siwr o fod fydd 'y bobl' yn anghytun0'n llwyr ac wneud ffws fawr amdani sydd wedyn yn chreu i'r G.C.Cymru cael ei stopio cario 'mlaen,ac wedyn eto mae'r bwnc am ffydd y bobl gyda'r G.C.Cymru yn cael ei codi eto ac felly mae'r holl bethau y gall G.C.Cymru sortio allan yn gorffod aros sydd eto yn rhoi mwy i'r bobl sydd ddim yn helpu chreu mwy o broblemau eto...gobeithio'n gallwch ddeall beth rw'yn trio ddweud**

Dolenni perthnasol

Yr opsiynau yw naill ai chadw’r pwerau presennol neu symud tuag at bwerau deddfu llawn, ond bydd angen refferendwm ar gyfer hynny.