Skip to content

Ymchwil Cymdeithasol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ymchwil Cymdeithasol

Nod Confensiwn Cymru Gyfan yw rhoi cyfle i bobl ledled Cymru fynegi eu barn ar y pwerau sydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a gan Weinidogion Cymru ar hyn o bryd.

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.  Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i'r drafodaeth drwy'r fforwm arlein.  Mae'r fforwm nawr wedi cau, ond gallwch barhau i ddarllen drwy'r negeseuon bywiog.

Caiff y sylwadau hyn eu hystyried fel rhan o adroddiad a gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru fel y gallant wneud penderfyniad cytbwys a yw Cymru yn barod am refferendwm.

Dweud wrthym sut yr hoffech chi weld Cymru’n gweithredu yn y dyfodol.  Trafodwch y cwestiynau allweddol yn y fforwm, neu gyflwyno'ch barn ar ein ffurflen Dweud eich dweud.


Dolenni perthnasol

Mae canlyniadau ymchwil cychwynnol yn datgelu bod 73% o bobl Cymru o blaid rhyw fath o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.