Skip to content

Dweud eich dweud

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dweud eich dweud

Os yw Confensiwn Cymru Gyfan am lwyddo mae'n hanfodol ei fod yn cynrychioli barn unigolion a sefydliadau ledled Cymru.

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.  Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i'r drafodaeth drwy'r ffurflenni arlein.  Gallwch ddarllen yr holl negeseuon drwy glicio ar y ddolen i'r adran dystiolaeth ar dde y tudalen hon.

 

Dolenni perthnasol

Bydd yr adran ffurflenni ar-lein yn cadw'r holl ffurflenni ar-lein rydym wedi eu derbyn trwy ein tudeln 'Dwedu eich ddweud'.