Skip to content

Dewi yn Rhos y Meirch

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dewi yn Rhos y Meirch

Dewi Williams Cymeryd pethau’n raddol, gam wrth gam, yw safbwynt Dewi Williams ynghlŷn â’r drafodaeth gyhoeddus am fwy o pwerau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol.  

Cafodd Dewi ei eni a’i fagu ar Sir Fôn ac mae’n dal y fyw yno yn Rhos y Meirch ynghyd â’i wraig, Catherine, a’u merched, Heledd a Manon.  Bu’n ffermio gartref am ychydig flynyddoedd cyn mynd i ddysgu yn Ysgol Gynradd Amlwch.

Mynychodd gyfarfod agored Confensiwn Cymru Gyfan yn Niwbwrch yn ddiweddar ac mae’n teimlo i’r noson fod yn arbennig o dda:

Mae’n bwysig ysgogi dadl dda ac mae’n hanfodol cael trawsdoriad eang o safbwyntiau ymysg y gynulleidfa.  Yn aml iawn mae dyn yn gwybod pwy fydd yn mynychu cyfarfodydd megis yr Hawl i Holi yn Niwbwrch ond beth sy’n hanfodol yw bod pobl yn cael y cyfle i roi’u barn am y Cynulliad a’i dyfodol.

Yn bersonol, fasen i’n hapus i weld pethau yn datblygu yn raddol.  Mae na lai o siawns i bethau fynd yn flêr felly a bysai hynny’n fêl ar fysedd y rhai sy’n erbyn datganoli.  Byddai’n rhoi esgus i bobl gwyno ac i gondemnio gwaith y Cynulliad a fasen i ddim eisiau gweld hynny’n digwydd.  Felly yn raddol piai hi.

Rwy’n berson sydd eisiau gweld gwelliannau yn digwydd.  Yn aml mae gormod o drafod ac yn sicr mae yna ormod o fiwrocratiaeth yn ein system wleidyddol bresennol.  Pwyllgor o ddau sydd orau, yn ôl y sôn, yn enwedig pan fydd un adre’n sâl!

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.