Skip to content

Kateko yn Abertawe

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Kateko yn Abertawe

KatekoKateko Majoko:
25 oed;
Gwirfoddolwr;
Byw yn Abertawe
.

Fi'n credu fod Confensiwn Cymru-gyfan yn syniad gwych. Bydd yn gyfle da iawn i bobl ddysgu mwy am sut y gaiff y wlad ei rhedeg a sut y caiff deddfau eu gwneud. Mae'n wych y bydd pawb yn cael cyfle i ddweud eu barn yn lle bod y gwleidyddion yn gwneud yr holl benderfyniadau.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.