Skip to content

Lee yn Sir Benfro

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Lee yn Sir Benfro

LeeMae’r dirprwy reolwr manwerthu Lee Griffiths, 33 oed, yn briod ac yn dad i ddau o blant ac yn byw yn Sir Benfro.

Dywedodd:

Fi’n gobeithio y medrwn ni fel cenedl gael trafodaeth gall am y materion y mae Confensiwn Cymru Gyfan yn eu codi. Fe all y ffordd y mae cyfreithiau’n  cael eu gwneud gael effaith ar fusnes a’r economi felly mae’n bwysig trafod sut mae deddfau’n cael eu gwneud yng Nghymru.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.