Skip to content

Rebecca Evans

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rebecca Evans

Rebecca EvansMae’r gantores opera enwog Rebecca Evans wedi datgan ei chefnogaeth i waith Confensiwn Cymru Gyfan, y corff sy’n gyfrifol am asesu’r safbwyntiau o blaid ac yn erbyn datganoli mwy o bwerau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus yng Nghlwb Cymdeithasol Llafur “Seaside” Port Talbot ar Ddydd Mercher Ionawr 14 a bydd yn rhedeg tan Awst 2009.  Wedyn bydd i fyny i Gonfensiwm Cymru Gyfan, sef 16 o aelodau’r Pwyllgor Gweithredol a’r cadeirydd Syr Emyr Jones Parry, i lunio adroddiad cynhwysfawr yn dilyn y casgliadau.

Digwyddiad Port Talbot yw’r cyntaf o nifer eang o ddigwyddiadau cyhoeddus agored fydd yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru.  Gwnaeth dros 60 o bobl fynychu’r cyfarfod lansio i leisio’u barn am yr opsiynau deddfu sydd ar gael i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd ac i ddatgan eu safbwyntiau ar ddatganoli mwy o rymoedd o San Steffan.

Dywedodd Sally Hyman, aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan:

Rwy’n hanu o Port Talbot fy hun ac mae cynnal digwyddiad cyhoeddus cyntaf Confensiwn Cymru Gyfan yma yn y dre, gyda chefnogaeth oddi wrth Rebecca Evans, un o sêr yr ardal, yn ddechrau arbennig i’n gwaith dros y misoedd i ddod.

Roeddwn yn hapus iawn i weld cynifer o bobl yn dod i’r digwyddiad ac rwy’n siŵr y bydd yr ymgynghoriad yn ennyn mwy o ddiddordeb wrth i bobl ledled Cymru gael y cyfle i gyfrannu i’r trafodaethau.

Bwriad Confensiwn Cymru Gyfan yw cyrraedd cymunedau’r wlad i glywed barn pobl leol.  Hyd yn oed os nad oes gennych llais cryf ac adnabyddus fel Rebecca Evans, rydym ni, yng Nghonfensiwn Cymru Gyfan, eisiau eich clywed!

Ategodd Rebecca Evans:

Rwy’n dibynnu ar fy llais ar gyfer fy mywoliaeth ac rwy’n gwybod pa mor bwysig yw cael eich clywed.  Dyna pham rwy’n teimlo y dylai pawb fachu ar y cyfle i leisio’u barn fel rhan o ymgynghoriad Confensiwn Cymru Gyfan.

Wedi fy ngeni a’m magu ym Mhontrhydyfen rwy’n falch iawn fod y digwyddiad lansio wedi ei gynnal yn nhref cyfagos, sef Port Talbot.  Mae estyn allan i bobl o gefndiroedd gwahanol ac o bob rhan o Gymru yn holl bwysig.  Mae pawb yn haeddu’r cyfle i wybod mwy am y trafodaethau ac i gyfrannu.”

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.