Skip to content

Rhian yng Nghaerffili

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhian yng Nghaerffili

Mae Rhian Dolloway yn frwdfrydig dros ailgylchu.  

Mae hi yn ailgylchu arlein ar safle freecycle.org.uk ac mae'n hapus iawn gyda'r gwasanaeth.  Mae hi'n bwriadu gwirfoddoli i gefnogi'r safle, er mwyn i eraill fanteisio o'r profiad.  Dywedodd ei bod wedi addurno ei fflat yn gyfangwbl o eitemau y mae eraill wedi eu hepgor.  Mae cael gwefan mor ddefnyddiol yn arbennig o werthfawr yn yr hinsawdd economaidd presennol, yn ôl Rhian.

Does ganddi ddim diddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, fel y cyfryw,dim ond mewn pynciau sy'n agos at ei chalon - yr Iaith Gymraeg a diogelu yr amgylchedd.  Mae hi yn dueddol o weld pethau yn ddu a gwyn. Y cwbl neu ddim:

Dwi wedi gweld llawer o wella mewn dysgu'r iaith Gymraeg dros y blynyddoedd, ond mae agwedd negyddol rhai tuag at yr iaith yn fy nhristau.  Dwi wedi cyfarfod unigolion sydd yn ymhyfrydu mewn bod yn Gymru, ond eto yn eluniaethus i'r Gymraeg a'i diwylliant.  Dwi ddim yn deall hynny.  Dwi yn gwbl gefnogol i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn benderfynol o anfon unrhyw blant a gâf i ysgol Gymraeg.

Bum yn ffodus i dgael y cyfle i deithio cryn dipyn, ac mae cael fy nghyflwyno fel Seisnes yn fy nghwylltio.  Mae gan Gymru dim rygbi annibynnol, fel yn Lloegr a'r Alban, pam felly na ellir ein ystyried yn genedl ar wahân?  Mae gan yr Alban Senedd. Beth sy'n ein rhwystro rhag cael yr un pwerau i Gymru?

Dwi am weld y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal refferendwm ar y ddau opsiwn sydd gerbron y Confensiwn, ac hoffwn annog pawb i gyfrannu i'r ddadl.  Rydyn ni i gyd â'r un hawliau cyfartal i ddweud ein dweud.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.