Skip to content

Tim yn Felinheli

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Tim yn Felinheli

Tim Hall Mae Tim Hall yn gyfarwyddwr hwylio i Gymru, ac mae chwaraeon, fel y gallwch ddychmygu, yn uchel ar ei agenda, yn bersonol ac yn broffesiynol.  

Mae’n mwynhau beicio mynydd, bordhwylio a cherdded – a hwylio wrth reswm!  Mae’n credu fod chwaraeon yn cael eu hariannu’n weddol o dda yng Nghymru ac yn y DU, ond fod yna le i wella.

Rwy’n credu fod Cyngor Chwaraeon Cymru yn cyllido chwaraeon yn eitha da ond mae yna o hyd angen am fwy o arian.   Hoffen weld mwy o fuddsoddi mewn chwaraeon, o lawr gwlad hyd at y lefelau proffesiynol.  Mae angen cynyddol i chwilio am arian o blith y sector preifat, sy’n ddigon o her o dan yr amodau economaidd presennol.

Mae trafnidiaeth a theithio yn bynciau llosg i Tim.

Ychwanegodd:

Rwy’n teithio i Gaerdydd yn aml ar gyfer cyfarfodydd ac hoffen weld gwelliannau yn cael eu gwneud i’r ffyrdd. Buasen yn ddigon hapus fy myd pe basai’r gwelliannau cyntaf yn cael eu gwneud i’r ffordd o Gaernarfon i Fangor! Yn ddiweddar rwyf wedi dechrau hedfan i lawr i Gaerdydd a rhaid dweud ei fod yn hwylus iawn.  Gallaf fod yn y Cyngor Chwaraeon o fewn dwy awr a hanner, o ddrws i ddrws.  Fyddai’n cymeryd tua phedair awr a hanner ar y ffyrdd ac hyd yn oed yn hirach ar y trên.  Er fy mod eisiau gweld gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn gyffredinol, does dim dianc o’r ffaith fod angen ffyrdd da arnoch os ydych yn halio cwch, fel y fyddaf i yn ei wneud yn aml iawn.

Mae Tim yn barod i gyfaddef nad yw’n sicr ei farn yn y ddadl ar ddatganoli.  Ond mae ganddo ddiddordeb mewn darganfod mwy am y drafodaeth, fel ei fod yn gallu dod i benderfyniad. Dywedodd:

Gallaf weld y ddwy ochr i’r ddadl, o blaid ac yn erbyn mwy o bwerau i’r Cynulliad. Hoffen wneud ychydig o ymchwil yn gyntaf a gweld beth mae pobl eraill yn meddwl.  Rwy’n hapus i ddal y ddysgl yn wastad ar hyn o bryd.

Dolenni perthnasol

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.