Skip to content

Tystiolaeth Llafar

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Tystiolaeth Llafar

Mae'r adran tystiolaeth lafar yn cynnwys trawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fel y gallwch ddarllen yr hyn a ddywedwyd.

Gall unrhyw un drefnu i gyflwyno tystiolaeth lafar.   Fodd bynnag, argymhellwn eich bod yn cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig yn amlinellu beth yr hoffech ei drafod â phanel y Pwyllgor Gweithredol. 

I drefnu slot, cysylltwch â ni drwy e-bost, neu ysgrifennwch atom ac fe gysylltwn â chi i drafod y broses.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.