Skip to content

Ysgrifenedig

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ysgrifenedig

Mae'r adran tystiolaeth ysgrifenedig yn cynnwys tystiolaeth ysgrifenedig ffurfiol, ac e-byst a llythyrau a dderbyniwyd gan y cyhoedd.

Yma gallwch ganfod y dystiolaeth a dderbyniwyd gan ein rhanddeiliaid, sefydliadau, gwleidyddion a phleidiau gwleidyddol wrth eu henwau. Yn ogystal, yr holl gyflwyniadau gan y cyhoedd wedi'u rhannu i'r misoedd y'u derbyniwyd.

Rydyn ni'n ddiolchgar i bawb sydd wedi cyflwyno tystiolaeth. Ar y 1/05/09 rydym ni wedi derbyn 320 o gyfraniadau.