Skip to content

Gwleidyddion a Phleidiau Gwleidyddol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Gwleidyddion a Phleidiau Gwleidyddol

Yma gallwch weld cyflwyniadau ysgrifenedig ffurfiol a wnaed gan y gwleidyddion a'r pleidiau gwleidyddol. Gwnaed y cyflwyniadau hyn mewn ymateb i gwestiynau ymgynghori ein 'galwad am dystiolaeth'.

Os hoffech fynegi eich barn mae canllawiau ar sut i wneud hynny ar y dudalen Mynnwch Gyfrannu.

Cyflwynwyd tystiolaeth yn ei iaith wreiddiol.  Enwir iaith pob eitem o dystiolaeth mewn bracedi.

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.