Skip to content

Cysylltau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cysylltau

Dyma rai dolenni all fod yn ddefnyddiol i chi:

Oriel Luniau Digwyddiadau Confensiwn Cymru Gyfan
Gallwch nawr weld lluniau o'n holl ddigwyddiadau cyhoeddus.  Mae'r lluniau ar gael ar wefan allanol Flickr.

Grŵp  Facebook
Ymunwch â'n grŵp  Facebook swyddogol  er mwyn cymryd rhan yn y drafodaeth.

Twitter
Mae'r newyddion diweddaraf am y Confensiwn ar Twitter.

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Llywodraeth Cynulliad Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. O dan arweiniad Prif Weinidog Cymru, mae'n gyfrifol am lawer o feysydd, gan gynnwys iechyd, addysg, datblygu economaidd, diwylliant, yr amgylchedd a thrafnidiaeth.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff cynrychioliadol sydd â phwerau i lunio deddfwriaeth mewn meysydd sydd wedi'u datganoli. Mae ganddo chwe deg o aelodau etholedig, a'r Senedd yw ei fan cyfarfod.

Deddf Llywodraeth Cymru
Mae gan Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Deddf 2006) oblygiadau enfawr ar gyfer y ffordd y bydd Cymru yn cael ei llywodraethu yn y dyfodol. Mewn ffyrdd pwysig, mae Deddf 2006 yn newid y setliad datganoli gwreiddiol a osodwyd yn Neddf Llywodraeth Cymru 1998.