Skip to content

Rhanddeiliaid

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhanddeiliaid

Rydym am i gymaint o bobl yng Nghymru â phosibl ddeall nod y Confensiwn a chymryd rhan ynddo, fel y gallwch gymryd rhan yn y ddadl fawr ar lywodraeth ddatganoledig a deddfu yng Nghymru.

Mae nifer o sefydliad wedi cytuno i helpu ni i ymglymu pobl yn y ddadl, gan gynnwys: 

Os hoffech chi  ychwanegu eich manylion i'r rhestr, danfonwch nhw i ni.