Skip to content

Mynnwch wybod, mynnwch gyfrannu - ffilm byr

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mynnwch wybod, mynnwch gyfrannu - ffilm byr

Mae Rhodri Owen yn cyflwyno’r ffilm byr yma am Confensiwn Cymru Gyfan. Ar ol gwylio’r ffilm, beth am ychwanegu eich barn at y drafodaeth ar ein tudalen Dweud Eich Dweud?

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r ffurflenni arlein.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.