Skip to content

Adnoddau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Adnoddau
Deunydd i gefnogi'r dadl.

 

Ugain Maes Polisi

10/11/09
Gall y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd, sy’n cynnwys 60 o Aelodau etholedig y Cynulliad, lunio peth deddfwriaeth yn yr un modd ag y gall y Senedd yn Llundain.
 
Hawl i Holi Caerdydd – Fideo

Hawl i Holi Caerdydd – Fideo

09/11/09
Daeth rhaglen digwyddiadau cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i ben nos Iau 25 Mehefin, pan gynhaliodd ei ddadl 'Hawl i Holi' olaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.
 
Barnau o'n digwyddiadau cyhoeddus

Barnau o'n digwyddiadau cyhoeddus

06/11/09
Gofynodd Confenwin Cymru Gyfan i'r bobl a ddaeth i'n 23 digwyddiad cyhoeddus i lenwi holidur.
 
Sefydliad Bevan gyflwyniad

Sefydliad Bevan gyflwyniad

27/07/09
Ar ddydd llun y 6ed o Orffennaf, cymerodd Nick Bennett, aelod o bwyllgor gwaith y Confensiwn ran mewn digwyddiad Sefydliad Bevan yn Nhganolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd.
 
Hysbysebion Radio

Hysbysebion Radio

11/06/09
Rydym wedi rhedeg ymgyrch hysbysebu ar y radio i hyrwyddo'r 23 digwyddiad cyhoeddus.
 

Adroddiad Sefydliad Materion Cymreig

06/05/09
Comisiynwyd y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) gan Gonfensiwn Cymru Gyfan i gynhyrchu adroddiad yn edrych ar gyfleon deddfu posibl a allai fod ar gael i Gymru yn dilyn refferendwm.
 
Barn Pobl Cymru ar fideo

Barn Pobl Cymru ar fideo

03/04/09
Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi bod yn teithio o amgylch Cymru yn gofyn i bobl beth mae nhw'n feddwl am y drafodaeth ar ddatganoli.
 
Adroddiad Ymchwil Cymdeithasol - Canfyddiadau o gamau cychwynnol

Adroddiad Ymchwil Cymdeithasol - Canfyddiadau o gamau cychwynnol

24/03/09
Comisiynodd Confensiwn Cymru Gyfan asiantaeth ymchwil annibynnol, GfK NOP, i gynnal gwaith ymchwil a fydd yn helpu i ategu ei waith.
 
Mynnwch wybod, mynnwch gyfrannu - ffilm byr

Mynnwch wybod, mynnwch gyfrannu - ffilm byr

13/01/09
Mae Rhodri Owen yn cyflwyno’r ffilm byr yma am Confensiwn Cymru Gyfan. Ar ol gwylio’r ffilm, beth am ychwanegu eich barn at y drafodaeth ar ein tudalen Dweud Eich Dweud?
 
Chi pia'r dewis

Chi pia'r dewis

13/01/09
Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi cynhyrchu pamffled i gyflwyno’r prif faterion yng hylch y drafodaeth.