Skip to content

Sefydliad Bevan gyflwyniad

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sefydliad Bevan gyflwyniad

Ar ddydd llun y 6ed o Orffennaf, cymerodd Nick Bennett, aelod o bwyllgor gwaith y Confensiwn ran mewn digwyddiad Sefydliad Bevan yn Nhganolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd.

Er mwyn gweld ei gyflwyniad cliciwch ar y ddogfen isod.

Sefydliad Bevan cyflwyniad