Skip to content

Hawl i Holi Caerdydd – Fideo

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Hawl i Holi Caerdydd – Fideo

Daeth rhaglen digwyddiadau cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i ben nos Iau 25 Mehefin, pan gynhaliodd ei ddadl 'Hawl i Holi' olaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Cliciwch ar y linc isod i weld ffilm fer o’r noson.

Holi ac Ateb Caerdydd - Fideo gydag is-deitlau ar gyfer y ddeialog Gymraeg (10.9mb) (Saesneg yn unig)

Holi ac Ateb Caerdydd - Fideo heb is-deitlau (10.9mb) (Saesneg yn unig)

 

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.