Skip to content

Adroddiad Ymchwil Cymdeithasol - Canfyddiadau o gamau cychwynnol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Adroddiad Ymchwil Cymdeithasol - Canfyddiadau o gamau cychwynnol

Comisiynodd Confensiwn Cymru Gyfan asiantaeth ymchwil annibynnol, GfK NOP, i gynnal gwaith ymchwil a fydd yn helpu i ategu ei waith.

Prif amcan yr ymchwil yw i helpu gyda gwaith cyfathrebu Confensiwn Cymru Gyfan yn ogystal a rhoi gwybodaeth ar argymhellion y Confensiwn.

Cynhelir yr ymchwil mewn dwy ran.  Mae'r adroddiad yma yn cynnwys canfyddiadau o ran gyntaf yr ymchwil yn unig.  Mae ail ran yr ymchwil eisoes wedi cychwyn ac adroddir ar y canlyniadau terfynol yn hydref 2009.

Mae’r rhan yma’n rhoi gwybodaeth ystadegol a dyfnach am ymwybyddiaeth pobl o, ac agwedd tuag at bwerau’r Cynulliad.  Mae’r adroddiad hefyd yn trafod ffyrdd yr hoffai pobl dderbyn gwybodaeth am rôl y Cynulliad a’r pwerau sydd ganddo nawr, a beth allai gael yn y dyfodol.

Mae canlyniadau ymchwil cychwynnol yn datgelu bod 73% o bobl Cymru o blaid rhyw fath o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.  Wrth edrych i’r dyfodol ac at refferendwm posibl dywedodd:

  • 48% y byddent yn cefnogi rhoi pwerau deddfu llawn i’r Cynulliad Cenedlaethol
  • 35% y byddent yn pleidleisio yn erbyn
  • 13% nad oeddent wedi penderfynu
  • 2% na fyddent yn pleidleisio o gwbl.

I ddarllen yr adroddiad llawn ar ganfyddiadau’r camau cychwynnol, lawrlwythwch y ddogfen isod.

Beth ydych chi’n feddwl o ganfyddiadau’r ymchwil?  Rhannwch eich barn gyda ni drwy ddefnyddio’n fforwm rhyngweithiol neu drwy ein ffurflenni Dweud eich Dweud.  Gallwch fynd yno drwy ddefnyddio’r dolenni ar ochr dde’r dudalen, o dan ‘Dolenni Perthnasol’.

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.