Skip to content

Barn Pobl Cymru ar fideo

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Barn Pobl Cymru ar fideo

Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi bod yn teithio o amgylch Cymru yn gofyn i bobl beth mae nhw'n feddwl am y drafodaeth ar ddatganoli.

Yma, gallwch chi weld casgliad o fideos o amryw o ddigwyddiadau cyhoeddus rydyn ni wedi eu cynnal.

Os ydych chi eisiau i'ch llais chi gael ei glywed a chyfrannu i'r drafodaeth hon, ewch i adran 'mynnwch gyfrannu' y wefan.  Rydyn ni eisiau clywed gennych CHI!

Gwylio'r ffilm cyntaf: "Barn Pobl Cymru - Pen-y-bont a Port Talbot" - ffeil Windows Media Video, 8.21MB

Gwylio'r ffilm: "Barn Pobl Cymru - Bangor a Llandudno - fideo un" - ffeil Windows Media Video, 13.7MB 

Gwylio'r ffilm: "Barn Pobl Cymru - Bangor a Llandudno - fideo dau" - ffeil Windows Media Video, 3.98MB 

Gwylio'r ffilm: "Barn Pobl Cymru - Niwbwrch" - ffeil Windows Media Video, 6.51MB 

 

 

 

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.
Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009.