Skip to content

Y Drafodaeth

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Y Drafodaeth

Mae Confensiwn Cymru Gyfan yn gofyn i CHI beth yw eich barn am sut y caiff cyfreithiau eu gwneud yng Nghymru, ac a ddylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael pwerau deddfu newydd yn y dyfodol.

Ar y tudalennau hyn, cewch wybodaeth am bwerau presennol y Cynulliad Cenedlaethol, sut y gwneir deddfau ar gyfer Cymru a'r opsiynau o ran datganoli pellach.

Mae'r drafodaeth am bwerau'r Cynulliad yn agored i bawb.  Unwaith y byddwch wedi darllen yr adran hon, beth am gyfrannu at y drafodaeth eich hun a dweud wrthym beth yw eich barn am ddatganoli yng Nghymru.  Rhowch eich barn ar dudalennau Mynnwch Gyfrannu.

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.