Skip to content

Cyflawni Pethau yng Nghymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyflawni Pethau yng Nghymru

Mae papur sy'n gosod cyd-destun i'r drafodaeth ynghylch pwerau deddfu'r Cynulliad wedi'i ysgrifennu gan aelodau Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan.

Mae “Cyflawni Pethau yng Nghymru” yn egluro sut y mae'r wlad wedi cael ei llywodraethu yn y gorffennol a'r presennol, a'n hopsiynau ar gyfer llywodraethu yn y dyfodol. Mae Aled Edwards a'i gydawduron yn gobeithio y bydd y papur hwn yn gwella'r drafodaeth ynghylch pwerau deddfu'r Cynulliad.

Ar ôl i chi ddarllen y papur hwn, beth am ychwanegu eich barn at y drafodaeth ar ein tudalen Dweud Eich Dweud?  Gallwch hefyd gyflwyno eich barn drwy ein proses ymgynghori ffurfiol.  Gweler 'Galwad am dystiolaeth' am fanylion.

Dolenni perthnasol

Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.