Skip to content

Dewisiadau o ran Datganoli

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dewisiadau o ran Datganoli

Y ddau ddewis o ran datganoli yng Nghymru yw naill:

  • cadw at y trefniadau presennol, lle mae gan y Cynulliad rai pwerau deddfu, a gall y rhain gynyddu i gynnwys meysydd polisi ychwanegol, drwy gytundeb gyda San Steffan; neu
  • roi i’r Cynulliad becyn o bwerau deddfu newydd, mewn ystod o feysydd polisi diffiniedig.  Byddai angen refferendwm i gyflawni hyn..

Dolenni perthnasol

Mae papur sy'n gosod cyd-destun i'r drafodaeth ynghylch pwerau deddfu'r Cynulliad wedi'i ysgrifennu gan aelodau Pwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan.
Y modd y caiff deddfwriaeth ei chreu i Gymru ar hyn o bryd, a’r opsiynau yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 ar gyfer rhoi pwerau deddfu i’r Cynulliad.