Skip to content

Pwerau deddfu llawn

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Pwerau deddfu llawn

Beth fyddai'n wahanol petai gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru bwerau deddfu llawn o dan Ran 4 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006?

Petai gan y Cynulliad Cenedlaethol bwerau deddfu llawn byddai'n gallu pasio cyfreithiau, a elwir yn Ddeddfau, ym mhob un o'r meysydd polisi datganoledig. Byddai'n cael y pwerau hyn ym mhob un o'r meysydd polisi datganoledig ar yr un pryd, os a phryd y deuai Rhan 4 i rym.

Golyga hynny na fyddai angen iddo geisio cael cytundeb y Senedd ar gyfer pob achos unigol felly er mwyn ychwanegu at restr y meysydd polisi datganoledig lle bo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y pŵer i basio Deddfau.

Mae'r meysydd polisi lle byddai Cynulliad Cenedlaethol yn gallu pasio Deddfau yn eu cylch, h.y. yr ystod lawn o feysydd polisi datganoledig, wedi'u pennu yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraethu Cymru 2006.