Skip to content

Yr Adroddiad

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Yr Adroddiad
Ar 18fed Tachwedd 2009, cyflwynwyd adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan i'r Prif Weinidog Rhodri Morgan, a'r Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones.

Yr Adroddiad a Chrynodeb Gweithredol

Yr Adroddiad a Chrynodeb Gweithredol

18/11/09
Cyflwynwyd yr adroddiad i ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i'r Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog ar 18fed Tachwedd 2009.
 
Taflen Confensiwn Cymru Gyfan - Cipolwg ar ein canlyniadau

Taflen Confensiwn Cymru Gyfan - Cipolwg ar ein canlyniadau

18/11/09
Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi cyhoeddi taflen hawdd i'w darllen i gyflwyno'r materion allweddol sy'n ymwneud â gwaith y Confensiwn a'i adroddiad.
 
Adroddiad Ymchwil Gymdeithasol a Chrynodeb Gweithredol

Adroddiad Ymchwil Gymdeithasol a Chrynodeb Gweithredol

18/11/09
Comisiynodd Confensiwn Cymru Gyfan asiantaeth ymchwil annibynnol, GfK NOP, i gynnal ymchwil a helpodd i ategu ei waith.
 
Cwestiynau ac Atebion

Cwestiynau ac Atebion

18/11/09
Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi llunio dogfen Holi ac Ateb i gyflwyno'r materion allweddol sy'n ymwneud â gwaith y Confensiwn a'i adroddiad.
 
Traethawd gan Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan

Traethawd gan Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan

18/11/09
Heddiw, cyflwynaf adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan yn ffurfiol i'r Prif Weinidog, Rhodri Morgan a'r Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, gan gau pen y mwdwl ar y ddwy flynedd rwyf wedi eu treulio yn gweithio ar ddatganoli yng Nghymru.
 
Cyflwyniad ar yr Adroddiad

Cyflwyniad ar yr Adroddiad

18/11/09
Cynhaliodd Confensiwn Cymru Gyfan ddigwyddiad briff o'r adroddiad ar 18fed Tachwedd 2009.
 
Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan - Ffilm Fer a Chlipiau Sain

Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan - Ffilm Fer a Chlipiau Sain

18/11/09
Mae Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno'r ffilm fer hon lle mae'n crynhoi canfyddiadau adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan.