Skip to content

Taflen Confensiwn Cymru Gyfan - Cipolwg ar ein canlyniadau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Taflen Confensiwn Cymru Gyfan - Cipolwg ar ein canlyniadau

Mae Confensiwn Cymru Gyfan wedi cyhoeddi taflen hawdd i'w darllen i gyflwyno'r materion allweddol sy'n ymwneud â gwaith y Confensiwn a'i adroddiad.

Dolenni perthnasol

Cyflwynwyd yr adroddiad i ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i'r Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog ar 18fed Tachwedd 2009.
Mae Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno'r ffilm fer hon lle mae'n crynhoi canfyddiadau adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.