Skip to content

Yr Adroddiad a Chrynodeb Gweithredol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Yr Adroddiad a Chrynodeb Gweithredol

Cyflwynwyd yr adroddiad i ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i'r Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog ar 18fed Tachwedd 2009.

Mae'r adroddiad yn cwmpasu'r materion a godwyd gyda ni yn ystod ein hymgynghoriad helaeth â phobl Cymru. Gwnaethom gynnal digwyddiadau cyhoeddus a sesiynau casglu tystiolaeth ledled Cymru, gan wahodd pobl i gymryd rhan yn y broses drwy ein gwefan, a chafwyd bron i 3,000 o safbwyntiau gan sefydliadau ac aelodau o'r cyhoedd. Rydym wedi craffu ar yr holl dystiolaeth yn drylwyr ac yn ddiduedd, ac mae hyn wedi ffurfio sail ar gyfer ein hadroddiad, a'r argymhellion a chasgliadau ynddo. Rydym felly yn eu hargymell i Lywodraeth Cynulliad Cymru a chredwn eu bod yn deilwng o ystyriaeth ddwys gan bawb sydd ynghlwm wrth y gwaith o lywodraethu Cymru.

Hoffem ddiolch i bawb a roddodd o'u hamser i gyfrannu at y ddadl.

I ddarllen yr adroddiad neu grynodeb gweithredol cliciwch i lawrlwytho'r ddogfen isod

Dolenni perthnasol

Mae Syr Emyr Jones Parry yn cyflwyno'r ffilm fer hon lle mae'n crynhoi canfyddiadau adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.