Skip to content

Newyddion a digwyddiadau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Newyddion a digwyddiadau

Daeth cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar yr 21ain o Awst 2009 a chyflwynwyd yr adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar y 18fed o Dachwedd 2009. Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i'r drafodaeth. Mae gwaith Confensiwn Cymru Gyfan nawr ar ben, ond bydd y wefan yma'n parhau fel cofnod o'n gwaith.
Yma, gallwch ddod o hyd i'r newyddion diweddaraf am y Confensiwn a phryd y byddwn yn eich ardal chi. 

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.
Yma gallwch darllen areithiau a wnaed ar ran Confensiwn Cymru Gyfan.