Skip to content

Digwyddiadau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiadau

Mae Confensiwn Cymru Gyfan eisiau sbarduno ac annog trafodaeth mor eang â phosib ar hyd a lled Cymru.

Bwriedir gwneud hyn drwy:

  • gynnal cyfres o Ddigwyddiadau Cyhoeddus ar draws Cymru; 
  • cynnal Digwyddiadau Pwyllgor Gwaith;
  • cefnogi a chyfrannu i Ddigwyddiadau Cymunedol Lleol;
  • cynnal Sesiynau Casglu Tystiolaeth Lafar.

Dolenni perthnasol

Cysylltwch â ni i dweud eich dweud neu i ymholi.