Skip to content

Galwad am Dystiolaeth

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Galwad am Dystiolaeth

Mae Confensiwn Cymru Gyfan am ehangu'r drafodaeth a chael barn gan bobl o bob rhan o Gymru. Mae ymgysylltu â'r cyhoedd yn rhan ganolog o waith y Confensiwn ac rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Hoffai'r Pwyllgor Gweithredol wahodd sefydliadau ac unigolion i wneud cyflwyniadau ffurfiol i'r Confensiwn. Bydd cael gwybodaeth am eich meysydd o ddiddordeb a'ch arbenigedd penodol o gymorth mawr i'r Confensiwn. Creffir ar sylwadau'n fanwl wrth i ni baratoi'r adroddiad terfynol ar ganfyddiadau'r Confensiwn.

Yn ogystal, bydd y Pwyllgor Gweithredol yn cynnal nifer o sesiynau casglu tystiolaeth ar lafar ledled Cymru i roi cyfle i unigolion a sefydliadau ategu eu cyflwyniad ysgrifenedig ffurfiol.

Efallai, wrth baratoi eich cyflwyniad, y bydd o gymorth i chi ddilyn rhai cwestiynau canllaw a canllawiau baratowyd gennym.

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.
Mae angen y feddalwedd iawn arnoch er mwyn gweld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dolenni ar y dudalen hon i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.