Skip to content

Yn ôl i Ysgol!

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Yn ôl i Ysgol!

Bydd Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, Syr Emyr Jones Parry, yn mynd ar ymweliad emosiynol yn ôl i'w hen ysgol gynradd yn Ne Cymru ddydd Gwener yma i ddweud diolch arbennig i'r disgyblion yno.

Roedd wedi addo ymweld â'r ysgol ar ôl i blant Ysgol Gynradd Caegarw, Aberpennar, anfon prosiect ato yn 2007 tra'r oedd yn gweithio fel Llysgennad y DU i'r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd.

Bus Syr Emyr yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Caegarw pan oedd yn byw yno yn y 1950au, gan basio ei arholiadau 11+ i gael lle yn Ysgol Ramadeg Aberpennar - er nad aeth yno fyth gan i'w deulu symud yn ôl i'r Hendy, Gorllewin  Cymru.

Roedd y prosiect a anfonwyd i Efrog Newydd gan y disgyblion yn ystod Hydref 2007 yn cynnwys lluniau ac eitemau eraill o'r amser y bu mewn dosbarthiadau yno rhwng 1953 ac 1958.

Roedd Syr Emyr yn ddiolchgar iawn idynt, ac fe ysgrifennodd atynt i ddiolch iddynt gan ddweud yr hoffai ymweld â'r ysgol rywbryd - addewid mae'n ei gadw ddydd Gwener!

Tra bydd yno, bydd hefyd yn siarad â'r disgyblion am ei swydd bresennol fel pennaeth Confensiwn Cymru Gyfan, sy'n gyfrifol am asesu a yw pobl yng Nghymru eisiau i'r Cynulliad gael rhagor o bwerau deddfu.