Skip to content

Sesiynau Casglu Tystiolaeth - y diweddaraf

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sesiynau Casglu Tystiolaeth - y diweddaraf

Mae Confensiwn Gymru Gyfan yn anelu at casglu tystiolaeth am y dadl dros datganoli trwy nifer o ddull.

Tystiolaeth ysgrifenedig

Mae Confensiwn Cymru Gyfan yn gwahodd cyflwyniadau ysgrifenedig ffurfiol i gwestiynau'r ymgynghoriad a gyhoeddwyd ar-lein, gan sefydliadau ac unigolion ledled Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer y cyflwyniadau hyn yw 31 Ionawr.  Fodd bynnag, os ydych am gyflwyno tystiolaeth ond ni ellwch wneud hynny mewn pryd yna cysylltwch â ni i drefnu estyniad.

Bydd pob math o dystiolaeth, gan gynnwys ffurflenni ar-lein ac e-bost yn parhau i gael eu derbyn, mae'r dyddiad cau uchod ar gyfer cyflwyniadau ffurfiol yn unig.

Sesiynau Casglu Tystiolaeth Lafar

Bydd Confensiwn Cymru Gyfan ar daith yn 2009 yn casglu tystiolaeth gan sefydliadau ac unigolion ledled Cymru. Rydym yn awyddus i glywed gan bawb sydd am wneud cyflwyniad ffurfiol i'r Pwyllgor Gweithredol.

Cynhelir y sesiwn cyntaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn Ystafell Ddigwyddiadau C rhwng 09:00 a 17:00.  Mae croeso i bawb fynychu'r sesiynau hyn ac arsylwi, ond er mwyn cyflwyno tystiolaeth mae'n rhaid gwneud trefniant ymlaen llaw.  Ni ellir archebu lle yn y digwyddiad hwn gan ei fod ar gau, ond os ydych am archebu lle mewn digwyddiadau yn y dyfodol cysylltwch â ni dim hwyrach nag un mis cyn dyddiad y sesiwn yr hoffech fynd iddi.

Gwelir rhestr o ddyddiadau ar gyfer sesiynau casglu tystiolaeth lafar isod. Os ydych am gyflwyno tystiolaeth lafar i'r Pwyllgor yna cysylltwch â'r Ysgrifenyddiaeth dim hwyrach nag un mis cyn y sesiwn yr hoffech fynd iddi er mwyn archebu lle.  Dim ond drwy drefniant ymlaen llaw y gellir cymryd rhan yn y sesiynau hyn, felly cysylltwch nawr os ydych am sicrhau lle.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau, cysylltwch â ni.

Nodwch ein bod wedi ymestyn y dyddiad cau i bobl wneud cais i gyflwyno tystiolaeth lafar ar gyfer y sesiynau casglu tystiolaeth yng Nghaernarfon ar 26 Chwefror.  Y dyddiad cau i ofyn am le yn y digwyddiad hwn yw dydd Gwener 6 Chwefror. Peidiwch â phoeni os na ellwch ddod i'r digwyddiad, gallwch archebu lle mewn digwyddiad arall mewn lleoliad arall cyfagos.

 • Caerdydd - 5 Chwefror
 • Gwynedd - 26 Chwefror
 • Sir Gaerfyrddin - 5 Mawrth
 • Abertawe - 10 Mawrth
 • Caerdydd - 20 Mawrth
 • Powys - 25 Mawrth
 • Casnewydd - 2 Ebrill
 • Wrecsam - 23 Ebrill 
 • Caerdydd - 14 Mai 
 • Casnewydd - 4 Mehefin
 • Caerdydd - 10 Mehefin
 • Caerdydd - 11 Mehefin
 • Caerdydd - 25 Mehefin

Dolenni perthnasol

Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth yr ymdrech i gyfrannu i’r drafodaeth drwy’r fforwm arlein.