Skip to content

Digwyddiadau sydd wedi'u cynnal

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiadau sydd wedi'u cynnal
Gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.

 

Digwyddiad Hawl i Holi yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, y Bala - 7 Awst 2009

Digwyddiad Hawl i Holi yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, y Bala - 7 Awst 2009

11/08/09
Ymunodd cyd-aelodau Pwyllgor Gweithredol y Confensiwn, Aled Edwards a John Jones, â Chadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, Syr Emyr Jones Parry, i arwain digwyddiad Hawl i Holi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala.
 
Sioe Frenhinol Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 20, 2009

Sioe Frenhinol Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 20, 2009

27/07/09
Ymateb cymysg i fwy o bwerau deddfu yn y Sioe Frenhinol
 
Sir Benfro & Ceredigion Sector Cyhoeddus Ymweld

Sir Benfro & Ceredigion Sector Cyhoeddus Ymweld - Gorffennaf 21, 2009

21/07/09
Busnesau Sir Benfro a Cheredigion yn lleisio’u barn
 
Cyfarfod gyda Chynghorau Sir - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, Ionawr - Gorffennaf, 2009

Cyfarfod gyda Chynghorau Sir - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, Ionawr - Gorffennaf, 2009

15/07/09
Gwnaeth Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, ymrwymiad i gwrdd â phob Cyngor Sir yng Nghymru yn ystod 2009.
 
Sefydliad Bevan –Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol

Sefydliad Bevan –Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol – Gorffennaf 6, 2009

06/07/09
Ar ddydd llun y 6ed o Orffennaf, cymerodd Nick Bennett, aelod o bwyllgor gwaith y Confensiwn rhan mewn digwyddiad Sefydliad Bevan yn Ganolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd.
 
Cynhadledd Llywodraethu yng Nghymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol - 29 Mehefin, 2009

Cynhadledd Llywodraethu yng Nghymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol - 29 Mehefin, 2009

29/06/09
Ddydd Llun 29ain Mehefin, cymerodd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, ran yn 7fed Cynhadledd Flynyddol Llywodraethu yng Nghymru Capita yng Ngwesty'r Marriot, Caerdydd.
 
Caerdydd Digwyddiad Cyhoeddus

Digwyddiad Cyhoeddus Caerdydd – 25 Mehefin 2009

25/06/09
Daeth rhaglen digwyddiadau cyhoeddus Confensiwn Cymru Gyfan i ben nos Iau 25 Mehefin, pan gynhaliodd ei ddadl 'Hawl i Holi' olaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.
 
Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 25 Mehefin 2009

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 25 Mehefin 2009

25/06/09
Cynhaliodd Confensiwn Cymru Gyfan eu sesiwn gasglu tystiolaeth olaf yng Nghaerdydd ar ddydd Iau y 25ain o Fehefin yn Neuadd y Ddinas.
 
Cynhadledd Materion Cyhoeddus Sefydliad y Merched - Digwyddiad y Pwyllgorau Gweithredol, 23 Mehefin, 2009

Cynhadledd Materion Cyhoeddus Sefydliad y Merched - Digwyddiad y Pwyllgorau Gweithredol, 23 Mehefin, 2009

23/06/09
Ddydd Mawrth 23ain Mehefin, cymerodd Shan Aston, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Confensiwn Cymru Gyfan, ran yng Nghynhadledd Materion Cyhoeddus Sefydliad y Merched yn y Drenewydd.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Caerdydd - 23 Mehefin 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Caerdydd - 23 Mehefin 2009

23/06/09
Ymwelodd cerbyd cyhoeddusrwydd Confensiwn Cymru Gyfan â Chanolfan siopa'r Capitol, Caerdydd ddydd Mawrth 23 Mehefin. Dyma bumed sioe deithiol Confensiwn Cymru Gyfan yng Nghymru mewn ymdrech i geisio barn y cyhoedd.
 
Casnewydd Digwyddiad Cyhoeddus - 18 Mehefin 2009

Casnewydd Digwyddiad Cyhoeddus - 18 Mehefin 2009

18/06/09
Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Chasnewydd yr wythnos diwethaf i gynnal ei 21ain digwyddiad cyhoeddus.
 
Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Llandrindod – 15 Mehefin 2009

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Llandrindod – 15 Mehefin 2009

15/06/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ganolbarth Cymru i glywed tystiolaeth gan bobl o Bowys yn y sesiwn gasglu tystiolaeth a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, Llandrindod.
 
Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Caerdydd – 11 Mehefin 2009

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Caerdydd – 11 Mehefin 2009

11/06/09
Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yn Ty Hywel, Bae Caerdydd.
 
Blaenau Gwent Digwyddiad Cyhoeddus - 11 Mehefin 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Blaenau Gwent - 11 Mehefin 2009

11/06/09
Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Sefydliad Llanhiledd ym Mlaenau Gwent yr wythnos diwethaf, i gynnal ei 20fed digwyddiad cyhoeddus.
 
Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Ewrop a Llywodraeth Leol – 10 Mehefin 2009

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth Ewrop a Llywodraeth Leol – 10 Mehefin 2009

10/06/09
Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar Ewrop a materion llywodraeth leol yn Neuadd Aberdâr, Prifysgol Caerdydd.
 
Bro Morgannwg Digwyddiad Cyhoeddus - 10 Mehefin 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Bro Morgannwg - 10 Mehefin 2009

10/06/09
Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Chanolfan Gymunedol Parc Victoria ym Mro Morgannwg yr wythnos diwethaf, i gynnal ei 19eg digwyddiad cyhoeddus.
 
Sesiwn Gasglu Tystiolaeth ar y Cyfryngau a Llywodraeth Leol – 4 Mehefin 2009

Sesiwn Gasglu Tystiolaeth ar y Cyfryngau a Llywodraeth Leol – 4 Mehefin 2009

04/06/09
Roedd y sesiwn gasglu tystiolaeth hon i Gonfensiwn Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar y cyfryngau a materion llywodraeth leol yn Ty Hywel, Bae Caerdydd.
 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Mai 25 – 30

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Mai 25 – 30

30/05/09
Yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, fe annogodd Confensiwn Cymru Gyfan i ieuenctid Cymru leisio eu barn fel rhan o’u proses ymgynghori parhaol gyda’r cyhoedd ynglŷn â’r opsiynau sydd ar gael er mwyn cynnig mwy o bwreau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol.
 
Cynhadledd Flynyddol TUC Cymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 19 Mai, 2009

Cynhadledd Flynyddol TUC Cymru - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 19 Mai, 2009

19/05/09
Ddydd Mawrth 19eg Mai, cymerodd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, ran yng Nghynhadledd Flynyddol TUC Cymru yn Venue Cymru, Llandudno.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Sir Fynwy - 14 Mai 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Sir Fynwy - 14 Mai 2009

14/05/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Sir Fynwy ddydd Iau 14 Mai, gan gynnal ei seithfed digwyddiad 'Hawl i Holi' yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy.
 
Caerdydd Casglu Tystiolaeth

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 14 Mai 2009

14/05/09
Cynhaliwyd sesiwn casglu tystiolaeth gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar y 14eg o Fai.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Merthyr - 13 Mai 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Merthyr - 13 Mai 2009

13/05/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Chanolfan Blant Integredig Cwm Golau ym Mhentrebach, Merthyr Tudful, ddydd Mercher 13 Mai i gynnal digwyddiad i'r teulu.
 
Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd yn trafod pwerau deddfu â Chonfensiwn Cymru Gyfan

Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd yn trafod pwerau deddfu â Chonfensiwn Cymru Gyfan - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 12 Mai 2009

12/05/09
Cyfarfu Confensiwn Cymru Gyfan â phobl ifanc yn nigwyddiad y Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd (CEWC) a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel ddydd Mawrth 12 Mai.
 
Wrecsam Sesiwn Casglu Tystiolaeth

Wrecsam Sesiwn Casglu Tystiolaeth - 23 Ebrill 2009

23/04/09
Cafodd sesiwn gasglu tystiolaeth ei chynnal gan Gonfensiwn Cymru Gyfan yn Neuadd y Dref, Wrecsam ar y 23ain o Ebrill.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Wrecsam – 23 Ebrill 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Wrecsam – 23 Ebrill 2009

23/04/09
Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yr wythnos ddiwethaf, i gynnal ei unfed achlysur cyhoeddus ar bymtheg.
 
Flintshire Public Event

Digwyddiad Cyhoeddus Sir y Fflint - 22 Ebrill 2009

22/04/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan yn ôl i’r ysgol ddydd Mercher 22 Ebrill gan ymweld ag Ysgol Bryn Coch yn yr Wyddgrug ar gyfer ei chweched achlysur yn arddull y rhaglen ‘Question Time’.
 
Denbighshire Public Event

Digwyddiad Cyhoeddus Sir Ddinbych – 21 Ebrill 2009

21/04/09
Ymwelodd Confensiwn Cymru Gyfan â Neuadd y Dref Dinbych yn Sir Ddinbych yr wythnos ddiwethaf, i gynnal ei bedwerydd achlysur cyhoeddus ar ddeg.
 
Cynhadledd Breswyl Prif Gyngor Y Ddraig Ffynci 2009 - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 18 Ebrill, 2009

Cynhadledd Breswyl Prif Gyngor Y Ddraig Ffynci 2009 - Digwyddiad y Pwyllgor Gweithredol, 18 Ebrill, 2009

18/04/09
Ddydd Sadwrn 18fed Ebrill, cymerodd Ysgrifenyddiaeth Confensiwn Cymru Gyfan ran yng Nghynhadledd Breswyl Prif Cyngor Y Ddraig Ffynci 2009 ym Mae Morfa, Pentywyn.
 
Aelod o'r pwyllgor gweithredol, John Jones, yn ymweld â chyngor ysgol Ysgol Uwchradd Bodedern

John Jones yn ymweld â chyngor ysgol Ysgol Uwchradd Bodedern - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 3 Ebrill 2009

03/04/09
Ar 3ydd Ebrill 2009, cyfarfu John Jones â chyngor ysgol Ysgol Uwchradd Bodedern ar Ynys Môn.
 
Sesiwn Casglu Tystiolaeth Casnewydd - 2 Ebrill 2009

Sesiwn Casglu Tystiolaeth Casnewydd - 2 Ebrill 2009

02/04/09
Cafwyd sesiwn gasglu tystiolaeth brysur ym Mhencadlys Cyngor Casnewydd ar yr 2il o Ebrill gyda Chonfensiwn Cymru Gyfan.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Rhondda Cynon Taf - 2 Ebrill 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Rhondda Cynon Taf - 2 Ebrill 2009

02/04/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i Glwb Rygbi Pontypridd yn Rhondda Cynon Taf yr wythnos diwethaf, i gynnal ei drydydd digwyddiad cyhoeddus ar ddeg.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Torfaen - 1 April 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Torfaen - 1 April 2009

01/04/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i Stadiwm Cwmbrân yn Nhor-faen ar 1 Ebrill ar gyfer pumed digwyddiad tebyg i 'Hawl i Holi'.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Powys - 24 Mawrth 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Powys - 24 Mawrth 2009

24/03/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â The Monty Club yn y Drenewydd, Powys ar 24 Mawrth i gynnal pedwerydd digwyddiad tebyg i 'Hawl i Holi'.
 
Caerdydd Casglu Tystiolaeth

Caerdydd Casglu Tystiolaeth - 20 March 2009

20/03/09
Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth Confensiwn Cymru Gyfan yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd ar yr 20fed o Fawrth.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Abertawe - 10 Mawrth 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Abertawe - 10 Mawrth 2009

10/03/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Theatr y Grand yn Abertawe ar 10 Mawrth i gynnal trydydd digwyddiad tebyg i 'Hawl i Holi'.
 
Abertawe Sesiwn Casglu Tystiolaeth

Abertawe Sesiwn Casglu Tystiolaeth - 10 Mawrth 2009

10/03/09
Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth Confensiwn Cymru Gyfan yn Abertawe ar y 10fed o Fawrth yn Neuadd y Dref, Abertawe.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Sir Benfro - 6 Mawrth 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Sir Benfro - 6 Mawrth 2009

06/03/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Marchnad Ffermwyr yr Hwlffordd ddydd Gwener 6 Mawrth, gan gwblhau pedwerydd cam ei sioe deithiol.
 
Syr Emyr yn ymweld ag Ysgolion Uwchradd Caerfyrddin - 5ed Mawrth 2009

Syr Emyr yn ymweld ag Ysgolion Uwchradd Caerfyrddin - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 5ed Mawrth 2009

05/03/09
Agorwyd gatiau'r ysgol i groesawu Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin - 5 Mawrth 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin - 5 Mawrth 2009

05/03/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i Glwb Rygbi y Quins yng Nghaerfyrddin yr wythnos diwethaf, i gynnal ei wythfed digwyddiad cyhoeddus.
 
Caerfyrddin Sesiwn Casglu Tystiolaeth

Caerfyrddin Sesiwn Casglu Tystiolaeth - 5 Mawrth 2009

05/03/09
Cynhaliwyd sesiwn gasglu tystiolaeth fer ar gyfer Confensiwn Cymru Gyfan yn swyddfeydd Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin ar y 5ed o Fawrth.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Ceredigion - 4 Mawrth 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Ceredigion - 4 Mawrth 2009

04/03/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf i gynnal ei ail ddigwyddiad 'Hawl i Holi'.
 
Sesiwn Casglu Tystiolaeth Lafar Caernarfon - 26 Chwefror 2009

Sesiwn Casglu Tystiolaeth Lafar Caernarfon - 26 Chwefror 2009

26/02/09
Cynhaliwyd sesiwn casglu tystiolaeth brysur arall yn swyddfeydd Penrallt Cyngor Gwynedd, gyda phedwar gwahanol unigolyn a sefydliad arall yn cyflwyno tystiolaeth i banel o aelodau'r Pwyllgor Gweithredol.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Ynys Môn - 26 Chwefror 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Ynys Môn - 26 Chwefror 2009

26/02/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i ymweld â phentref Niwbwrch yn Ynys Môn yr wythnos ddiwethaf i gynnal ei ddigwyddiad 'Hawl i Holi' cyntaf.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Gwynedd - 26 Chwefror 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Gwynedd - 26 Chwefror 2009

26/02/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan ar daith gyda'i sioe deithiol eto, gan gwblhau ei bumed digwyddiad cyhoeddus ym Mangor.
 
Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol ym Mhrifysgol Bangor - 25 Chwefror 2009

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol ym Mhrifysgol Bangor - 25 Chwefror 2009

25/02/09
Anogodd Syr Emyr bobl Bangor i ymuno â'r drafodaeth.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Conwy - 25 Chwefror 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Conwy - 25 Chwefror 2009

25/02/09
Aeth Confensiwn Cymru Gyfan i Venue Cymru yn Llandudno yr wythnos diwethaf i gynnal ei bedwerydd digwyddiad cyhoeddus.
 
Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Aberystwyth - 24 Chwefror 2009

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Aberystwyth - 24 Chwefror 2009

24/02/09
Mae Llywydd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn dod yn ôl i gyflwyno neges bwysig i staff a myfyrwyr.
 
Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Abertawe - 20 Chwefror 2009

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Abertawe - 20 Chwefror 2009

20/02/09
Aeth Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan yn ôl i'r ddarlithfa ddydd Gwener i siarad â myfyrwyr Prifysgol Abertawe.
 
wea

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr - Digwyddiadau Cymunedol Lleol - 19 Chwefror 2009

19/02/09
Ym mis Chwefror, cynhaliodd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ddarlith a gyflwynwyd gan gadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, Syr Emyr Jones Parry.
 
Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Safon Uwch yn cyfrannu gyda Chonfensiwn Cymru Gyfan

Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Safon Uwch yn cyfrannu gyda Chonfensiwn Cymru Gyfan

12/02/09
Ar 12fed Chwefror cyrhaeddodd myfyrwyr Safon Uwch o wyth ysgol ledled Cymru adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd ar gyfer cynhadledd am wleidyddiaeth.
 
Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol ym Mhrifysgol Caerdydd - 5 Chwefror 2009

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol ym Mhrifysgol Caerdydd - 5 Chwefror 2009

05/02/09
Cyflwynodd Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan ei ddarlith gyntaf mewn prifysgol ar bwerau deddfu yng Nghymru.
 
Sesiwn Casglu Tystiolaeth Lafar Caerdydd - 5 Chwefror 2009

Sesiwn Casglu Tystiolaeth Lafar Caerdydd - 5 Chwefror 2009

05/02/09
Er gwaethaf yr eira, cynhaliwyd y Sesiwn Casglu Tystiolaeth gyntaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar Chwefror 5ed 2009.
 
Digwyddiad Cyhoeddus Caerffili - 5 Chwefror 2009

Digwyddiad Cyhoeddus Caerffili - 5 Chwefror 2009

05/02/09
Mentrodd Confensiwn Cymru Gyfan allan yn yr eira yr wythnos ddiwethaf a chwblhau ei drydydd digwyddiad cyhoeddus yng Nghaerffili.
 
Digwyddiad Agored Cyhoeddus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, McCarthur Glen, 15 Ionawr 2009

Digwyddiad Agored Cyhoeddus ym Mhen-y-bont ar Ogwr, McCarthur Glen, 15 Ionawr 2009

15/01/09
Siopa a gwleidydda.
 
Digwyddiad cyhoeddus Port Talbot, 14 Ionawr 2008

Digwyddiad cyhoeddus Port Talbot, 14 Ionawr 2008

14/01/09
Trafodaeth iach a chyrri oedd ar fwydlen y digwyddiad cyhoeddus cyntaf erioed i Gonfensiwn Cymru Gyfan. Daeth dros 80 o bobl at ei gilydd yn Seaside Social and Labour Club ar noson oer ym mis Ionawr yn Aberafan, Port Talbot.
 
Cyfarfod Cyngor Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru, Prifysgol Caerdydd, 11 Rhagfyr 2008

Cyfarfod Cyngor Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 11 Rhagfyr 2008

11/12/08
Bydd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, yn siarad â Chyfarfod Cyngor CBI Cymru ar yr 11eg o Ragfyr 2008.
 
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru - Llanelwedd - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 2 Rhagfyr 2008

02/12/08
Cynhaliodd Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru ddigwyddiad ar ran Confensiwn Cymru Gyfan yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddydd Mawrth 2 Rhagfyr 2008.
 
Cynhadledd Flynyddol Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Cymru, Gwesty Holland House, Caerdydd, 27 Tachwedd 2008

Cynhadledd Flynyddol Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Cymru, Gwesty Holland House, Caerdydd, 27 Tachwedd 2008

14/11/08
Bydd Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, yn siarad yng Nghynhadledd Flynyddol CIPFA Cymru a gynhelir yng Nghaerdydd ar 27 Tachwedd 2008.
 
Ysgol Gynradd Caegarw

Nôl i'r Ysgol! Ysgol Gynradd Caegarw - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 7 Tachwedd 2008

07/11/08
Yn ddiweddar bu Sir Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, yn ddychwelyd â’i hen ysgol gynradd.
 
Council of Ethnic Minority Voluntary Sector Organisations, 24 Hydref 2008

Council of Ethnic Minority Voluntary Sector Organisations (CEMVO) - Digwyddiadau Cymunedol Lleol - 24 Hydref 2008

24/10/08
Diwedd y prynhawn ar 24ain Hydref cydgadeiriwyd cyfarfod o gynrychiolwyr o rwydwaith CEMVO yn Abertawe gan Gadeirydd y Confensiwn, Syr Emyr Jones Parry, ac aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, Shereen Williams.
 
Confensiwn Cymru Gyfan yn Abertawe

Sefydliad y Cyfarwyddwyr, cyfarfod cinio, 24 Hydref 2008

24/10/08
Aeth Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, i gyfarfod Sefydliad y Cyfarwyddwyr - Cymru yn Abertawe ar 24 Hydref.
 
Cynhadledd flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llandudno, 10 Hydref 2008

Cynhadledd flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llandudno - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol 10 Hydref 2008

10/10/08
Cyflwynodd Syr Emyr Jones Parry anerchiad yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn Llandudno ar 10 Hydref 2008.
 
Digwyddiad i Grwpiau Cymunedol a Gwirfoddol Caernarfon, 9 Hydref 2008

Digwyddiad i Grwpiau Cymunedol a Gwirfoddol Caernarfon, 9 Hydref 2008

09/10/08
Roeddem yn falch ddydd Iau o allu cynnal digwyddiad yng Nghaernarfon i grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol - i roi'r cyfle cyntaf i'w cynrychiolwyr weld beth mae gwaith y Confensiwn yn ei gwmpasu.
 
Digwyddiad yn Sir Benfro, Dydd Gwener 26 Medi

Digwyddiad yn Sir Benfro - Digwyddiadau Cymunedol Lleol - 26 Medi 2008

26/09/08
Aeth Syr Emyr i ddigwyddiad y sector cymunedol a'r sector gwirfoddol yng Ngholeg Sir Benfro ar ddydd Gwener 26 Medi 2008 a drefnwyd ar y cyd gan Joan Asby, prif swyddog PLANED (Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro er Menter a Datblygu) a Sue Leonard, Prif Swyddog PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau ...
 
Digwyddiad Materion Cyhoeddus Cymru, Dydd Iau 25 Medi

Digwyddiad Materion Cyhoeddus Cymru - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 25 Medi 2008

25/09/08
Beth yw'r Confensiwn Cymru Gyfan a beth yw pwysigrwydd y Confesiwn i weithwyr materion cyhoeddus yng Nghymru ac i gymdeithas sifil?
 
Fforwm Blynyddol Partneriaeth Sir Gaerfyrddin, Llanelli Dydd Iau 11 Medi 2008

Fforwm Blynyddol Partneriaeth Sir Gaerfyrddin, Llanelli - Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol - 11 Medi 2008

11/09/08
Mae'r Confensiwn yn awyddus i fentro allan a lledaenu'r neges am yr angen i gynnal trafodaeth yng Nghymru ar ddatganoli a phwerau gwneud deddfau i'r Cynulliad - ac ar 11eg Medi, aeth Sally Hyman, aelod o bwyllgor gweithredol y Confensiwn, â'r neges i Fforwm Blynyddol Partneriaeth Si ...
 
Sesiwn Holi ac Ateb, Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd Dydd Gwener 8 Awst, 2.30pm

Sesiwn Holi ac Ateb, Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd - Digwyddiadau Cyhoeddus - 8 Awst 2008

08/08/08
Roedd stondin Cynulliad Cenedlaethol Cymru dan ei sang ar gyfer sesiwn holi ac ateb yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd. Dim ond lle i sefyll oedd yn y cefn!
 

Dolenni perthnasol

Yma, gallwch chi weld casgliad o fideos o amryw o ddigwyddiadau cyhoeddus rydyn ni wedi eu cynnal.