Skip to content

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Aberystwyth - 24 Chwefror 2009

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Digwyddiad Pwyllgor Gweithredol Prifysgol Aberystwyth - 24 Chwefror 2009

Mae Llywydd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn dod yn ôl i gyflwyno neges bwysig i staff a myfyrwyr.

Dyddiad y Digwyddiad: 24/02/2009

Ac yntau wedi cael yr anrhydedd o fod yn Llywydd y Brifysgol ym mis Gorffennaf 2007, mae Syr Emyr Jones Parry yn ymwelydd cyson â Phrifysgol Aberystwyth.

Ar Chwefror 24ain daeth Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan yn ôl, i siarad â myfyrwyr am sut y mae Cynulliad Cenedlaethol yn gweithredu ar hyn o bryd, a'r hyn y mae myfyrwyr yn ei feddwl am Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael mwy o bwerau deddfu.

Trefnwyd y digwyddiad gan yr adran wleidyddiaeth a ddaeth staff a myfyrwyr yn llu.

Am restr lawn o'n holl ddigwyddiadau ewch i'r dudalen 'digwyddiadau i ddod'. Yn y cyfamser, gallwch gyflwyno'ch barn drwy fynd i'r adran 'Mynnwch gyfrannu' ar ein gwefan.

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon fe welwch dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom a thrawsgrifiadau o'r sesiynau casglu tystiolaeth lafar ffurfiol.